Kristallen i Namibia!

Kristallen AB har för några veckor sedan skrivit under samarbetsavtal med representanter i Namibia. Företaget skall i juni månad starta upp sten och metall utbildning i Keetmanshop tillsammans med Polytechnic som är ett av universiteten i Namibia.

 

Jenny och Hans Söderström som representerade företaget i Namibia berättar att detta samarbete känns fantastiskt roligt och vi vet att det kommer att gynna båda parterna mycket. Samarbetet sträcker sig över flera år. Vi hoppas på att vi på sikt skall kunna ha ett utbyte av studenter och tjänster mellan de olika parterna och redan idag har vi fått ha förmånen att hälsa Jaime Steenkamp, en ung tjej från Keetmanshop välkommen hit till Lannavaara. Hon pluggar just nu i Lannavaara och det är tänkt att hon skall hjälpa till vid uppstarten av utbildningen i Keetmanshop. Söktrycket till utbildningen i Keetmanshop är stort, 229 sökanden har sökt till de 15 utbildningsplatser som erbjuds.