Stipendium till ädelstensteknikstudent!

Igår hade vi den stora äran att få dela ut stipendium till Sofia Wittikko som just nu läser ädelstensteknikutbildningen via LTU hos oss i Lannavaara. STORT GRATTIS SOFIA hälsar vi från Kristallen!

Stipendiet delas ut av:
Bäckströmska stiftelsen
http://www.haparanda.se/haparandastad/kommunochpolitik/stiftelser/backstromskastiftelsen.4.7066fe08143befd4c7e512.html