Kristallen i Lannavaara AB
Guldvaskarvägen 4

985 93 Lannavaara

 

Telefon: 0981-310 60

E-mail: info@kristallen.com

Organisations#: 556492-8975