Kristallen är i huvudsak ett utbildningsföretag inom gemmologi, stenslipning, guld och silversmide. Vi har idag samarbete med bland andra Malmfältens folkhögskola som har förlagt sin utbildning till våra lokaler i Lannavaara.

Vi slipar även stenar och tillverkar smycken på beställning samt utför identifieringar och värderingar.

Kontakta oss på info@kristallen.com
Telefon 0981-310 60