Grundutbildning

Nu är ansökan öppen till hösten 2019 års folkhögskoleutbildning inom sten, silver och gemmologi.
Välkommen med din ansökan!
https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Norrbottens-lan/Malmfaltens-folkhogskola/Kurser/2019ht/grundutbildning-inom-stenbearbetning-metallbearbetning-och-gemmologi/