SPÄNNANDE!

När studenterna är lediga tar vi tillfället i akt att förkovra oss och vi har en fantastisk lärare, Ted Themelis är nämligen här och lär oss konsterna kring värmebehandling. Bilden visar när vi för första gången slår igång ugnen som finns i de forskningsrum som Gunilla har i Kunskapshuset här i Lannavaara.