Uppstart Gem-A kurser via Kristallen

Nästa upp start för Gem-As Foundation in gemmology kurs via Kristallen blir i Januari 2012.